Pokání

  • Od té chvíle začal Ježíš kázat: "Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské." Matouš 4.17
  • "Jděte vy raději a učte se, co jest to: Milosrdenství chci a ne oběti. Nebo nepřišel jsem volati spravedlivých, ale hříšných ku pokání." Matouš 9.13
  • "Nebo myslíte, že oněch osmnáct, na které padla věž v Siloe a zabila je, byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete." Lukáš 13.4-5

Kdosi řekl, že Pokání znamená:
1. POZNAT – uznat svůj hřích
2. VYZNAT svůj hřích Bohu
3. OPUSTIT svůj hřích

evaluation

comments

comments closed