Nedělej to

2007/03/15 13:23:50 | Psáno jest | comments: 0 | 8133x seen

Bylo to ještě za komunismu. Snad si budete pamatovat na onu dobu. Co se týče pokroku a různých technických výdobytků moderní doby, nebyli jsme právě na špičce pelotonu a snad právě proto ta doba nebyla tak uspěchaná. Neutápěli jsme se v nekonečném moři zboží, výrobků a různých technických zázraků nad nímž se vznáší těžký a dusivý, v pravdě neproniknutelný oblak reklamy a byznysu jako dnes. Vyspěli jsme - v tzv. konzumní společnost a ženeme se dál. Vytvořili jsme si vlastní představu o šťastném a smysluplném životě a nyní ji „vychutnáváme“ se vším co k tomu patří. Vlastní představu měl i mladý muž, když...

Já vím

2007/03/08 13:48:33 | Psáno jest | comments: 0 | 8665x seen

Víš milá duše, kdo je to Bůh? Víš, že tě má rád? Víš, že chce být s tebou? Víš, že tě volá? Víš, že je v bibli napsáno o tvé vině a hříchu? Víš, že Ježíš Kristus umíral na kříži, aby tě zbavil viny, spasil a zachránil? Víš, jak máš žít? Víš, že tě Bůh neustále vidí? Víš člověče, že jednou bude soud na kterém Bůh bude soudit všechny lidi, aby zjednal právo a spravedlnost, které tady na zemi nejsou? Víš jaká je Boží vůle? Víš kde budeš trávit věčnost? Víš ...? Já vím. Opravdu? Ale ano, vím. Víš? Pane,...

Boží čas-Boží plán-Boží dílo

2005/06/06 14:15:13 | Psáno jest | comments: 0 | 11358x seen

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. 1. Moj. 1.1 Od samého počátku nám bible představuje Pána Boha jako toho, který jedná, koná, tvoří. Ano, Pán Bůh je Bohem živým, Bohem činu. On to byl, kdo stvořil nebe a zemi, celý vesmír, rostliny, živočichy i člověka, svět viditelný i neviditelný. Ale co dělá Hospodin právě teď? Existuje jeden nábožensko-filozofický směr, (Deismus) který říká, že Bůh (který je tímto směrem snížen jen na jakousi neosobní sílu) stvořil tento svět, ale dál se o něj nestará a nezasahuje do chodu a řádu světa, do života člověka. Svět i člověka ponechal svému osudu a právě...

Aj stojímť u dveří a tluku

2005/04/21 23:16:11 | Psáno jest | comments: 0 | 8492x seen

Aj, stojímť u dveří, a tluku. Jestliže by kdo uslyšel hlas můj, a otevřel dveře, vejdu k němu, a budu s ním večeřeti, a on se mnou. Jak nádherný obraz Boží lásky a sklonění se k člověku je v tomto oddíle písma svatého. To co je nám zde sděleno vlastně souvisí s textem z Matouše 18,11. Přišel zajisté syn člověka, aby spasil to, což bylo zahynulo. Člověk zhřešil proti Bohu Otci a odešel z jeho přítomnosti, z domu světla do tmy světa. Tím je ovšem nenávratně ztracen – zahynul, protože ve tmě tohoto světa je ohrožován nejen ďáblem, který obchází...

Velikonoce

2005/03/26 20:22:41 | Psáno jest | comments: 0 | 8689x seen

„A není v žádném jiném spasení, neboť není jiného jména pod nebem daného lidem skrze kterého bychom mohli spaseni býti.“ Sk 4,12. Ježíš Kristus byl obětován, aby smazal tvůj a můj hřích, aby všechno stvoření smířil s Bohem Otcem, aby spasil a zachránil to co bylo zahynulo. Ano, podal všemu stvoření svou spásnou ruku. Otevřel nám nebe, doslova a dopísmene, otevřel nám nebe a to „tou cestou novou a živou, kterouž nám způsobil skrze oponu to jest tělo své.“ Žd 10,20 - skrze svou oběť na kříži. „Protož je-li kdo v Kristu, nové stvoření jest. Staré věci pominuly a...