Velký problém

2007/04/01 14:00:48 | Psáno jest | comments: 0 | 8210x seen

Je to zvláštní. Žijeme v době největšího poznání a vědění, kde vládnou informace. V době, kde takříkajíc nic není problém. Máme perfektní vzdělávací systém a ty nejdokonalejší informační technologie. A přesto - máme velký problém. Nedokážeme a často ani nechceme jednat dle získaných informací a podle toho co známe a víme. Pak je tu otázka: Tak k čemu poznání? Na co nám jsou vědomosti a informace, které neuvedeme do praxe, nebo-li do života? Takové informace, vědomosti a poznání nám jsou nanic. Ba co víc. Stávají se pro nás pastí. Nuže, zdaleka nejde o to, že víme a máme informace o...

Pokoj Boží

2007/03/15 14:07:03 | Psáno jest | comments: 0 | 8529x seen

Jednoho jest nám potřebí, a to dojít naplnění ve svém životě a dosáhnout pokoje a míru pro svou duši a v tomto pokoji zůstat. Křesťan by v tomto okamžiku mohl namítnout, že: „já už pokoj mám“ a tedy následující slovo bude k nevěřícím, neobráceným lidem. Ale opak je pravdou. Nejen k neobráceným, ale právě k tobě milý křesťane, je adresováno toto volání. Máš pokoj Boží? A nechavše zástupu, pojali jej, tak jakž byl na lodičce. Ale i jiné lodičky byly s ním (s Ježíšem). Tedy stala se bouře veliká od větru, až se vlny na lodí valily, takže se již...

Nedělej to

2007/03/15 13:23:50 | Psáno jest | comments: 0 | 8143x seen

Bylo to ještě za komunismu. Snad si budete pamatovat na onu dobu. Co se týče pokroku a různých technických výdobytků moderní doby, nebyli jsme právě na špičce pelotonu a snad právě proto ta doba nebyla tak uspěchaná. Neutápěli jsme se v nekonečném moři zboží, výrobků a různých technických zázraků nad nímž se vznáší těžký a dusivý, v pravdě neproniknutelný oblak reklamy a byznysu jako dnes. Vyspěli jsme - v tzv. konzumní společnost a ženeme se dál. Vytvořili jsme si vlastní představu o šťastném a smysluplném životě a nyní ji „vychutnáváme“ se vším co k tomu patří. Vlastní představu měl i mladý muž, když...

Já vím

2007/03/08 13:48:33 | Psáno jest | comments: 0 | 8672x seen

Víš milá duše, kdo je to Bůh? Víš, že tě má rád? Víš, že chce být s tebou? Víš, že tě volá? Víš, že je v bibli napsáno o tvé vině a hříchu? Víš, že Ježíš Kristus umíral na kříži, aby tě zbavil viny, spasil a zachránil? Víš, jak máš žít? Víš, že tě Bůh neustále vidí? Víš člověče, že jednou bude soud na kterém Bůh bude soudit všechny lidi, aby zjednal právo a spravedlnost, které tady na zemi nejsou? Víš jaká je Boží vůle? Víš kde budeš trávit věčnost? Víš ...? Já vím. Opravdu? Ale ano, vím. Víš? Pane,...

Boží čas-Boží plán-Boží dílo

2005/06/06 14:15:13 | Psáno jest | comments: 0 | 11455x seen

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. 1. Moj. 1.1 Od samého počátku nám bible představuje Pána Boha jako toho, který jedná, koná, tvoří. Ano, Pán Bůh je Bohem živým, Bohem činu. On to byl, kdo stvořil nebe a zemi, celý vesmír, rostliny, živočichy i člověka, svět viditelný i neviditelný. Ale co dělá Hospodin právě teď? Existuje jeden nábožensko-filozofický směr, (Deismus) který říká, že Bůh (který je tímto směrem snížen jen na jakousi neosobní sílu) stvořil tento svět, ale dál se o něj nestará a nezasahuje do chodu a řádu světa, do života člověka. Svět i člověka ponechal svému osudu a právě...